ภาษาไทย
ENG
繁體
Tiếng Việt

Ống kính

Góc rộng
/
Thu phóng thông thường
/
Chụp ảnh xa
/
Tiêu cự cố định
/
Mục đích đặc biệt

Thu phóng thông thường

Chụp ảnh xa

Tiêu cự cố định

Mục đích đặc biệt